05.04.2024 - Furnizare pachet alimentar pentru preșcolarii și elevii din Școala Gimnazială Braloștița în cadrul Programului Național „Masă Sănătoasă”

Anunț
Documentație
Norme procedurale interne privind achiziția


26.02.2024 - Amenajare teren sintetic Școala Ciocanele

Invitație de participare
Formulare
Contract de lucrări
PTH


29.01.2020

Anunț de intenție privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă.

Anunț
Caiet de sarcini


06.11.2019 - Vânzare masă lemnoasă

Anunț
Caiet de sarcini
Act de punere în valoare


03.03.2020

Anunț de intenție privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă.

Anunț
Caiet de sarcini


29.01.2020

Anunț de intenție privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă.

Anunț
Caiet de sarcini


06.11.2019 - Vânzare masă lemnoasă

Anunț
Caiet de sarcini
Act de punere în valoare


21.08.2019 - Vânzarea prin licitație publică în plic închis a masei lemnoase specia Plop Euramerican, valorificată pe picior, aferentă zonei de siguranță a drumului comunal DC160

Anunț
Caiet de sarcini


26.07.2019 - Vânzarea prin licitație publică în plic închis a masei lemnoase specia Plop Euramerican, valorificată pe picior, aferentă zonei de siguranță a drumului comunal DC160

Anunț
Caiet de sarcini


18.06.2019 - Vânzarea prin licitație publică în plic închis a masei lemnoase specia Plop Euramerican, valorificată pe picior, aferentă zonei de siguranță a drumului comunal DC160

Anunț
Caiet de sarcini


06.07.2018 - Modernizare Strada Codrului în satul Racovița, comuna Braloștița, județul Dolj

Anunț
Documentație