Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul IV, anul 2018 - 07.03.2019

Buget de venituri și cheltuieli inițial - 16.02.2018