06.12.2023

Venit minim garantat
Cerere


11.10.2023

Primăria Comunei Braloștița organizează în data de 25.10.2022 examen de promovare în funcție cu nivel de studii superioare, bibliotecar gradul II.

Anunț
Rezultat selecție dosare


08.06.2023

Primăria Comunei Braloștița, titular al proiectului „Sistem de canalizare ape uzate în comuna Braloștița, satele Braloștița, Valea Vântânilor și Sfârcea, județul Dolj”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Anunț


18.11.2022

Primăria Comunei Braloștița organizează în data de 22.12.2022 examen de promovare în gradul profesional imediat superior.

Anunț
Bibliografie
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final


16.03.2022

Modalitatea de selectare a de deșurilor menajere în gospodării:

Calendarul de ridicare al deșeurilor, pe tipuri și categorii, se regasește în conținutul link-ului urmator: https://www.iridexsalubrizare.ro/calendar/BRALOSTITA-jud.-DOLJ

Flyer


10.03.2022

Primăria Comunei Braloștița organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice vacante de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, pe perioadă nedeterminată.

Anunț
Tematică și bibliografie
Fișa postului
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final


16.02.2022

Primăria Comunei Braloștița anunță organizarea în data de 10.03.2022, ora 11:00, a concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de natură contractuală de șofer.

Anunț
Rezulat relecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final


22.12.2021

Serviciul Public de Alimentare cu Apă Comuna Braloștița, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, pe perioada nedeterminata, de muncitor calificat - Operator instalații apă și canal în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă.

Anunț
Bibliografie
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final


26.11.2021

Primăria Comunei Braloștița organizează în data de 27.12.2021 examen de promovare în gradul profesional imediat superior.

Anunț
Bibliografie


27.09.2021

Primăria Comunei Braloștița organizează în data de 19.10.2021 concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de natură contractuală de muncitor calificat I (conducător buldoexcavator).

Anunț
Bibliografie
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat proba practică
Rezultat interviu
Rezultat final


23.09.2021

Dezbatere publică privind stabilirea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă

Documente


03.09.2021

Primăria Comunei Braloștița organizează în data de 12.10.2021 examen de promovare în gradul profesional imediat superior.

Anunț
Bibliografie


19.05.2021

Primăria Comunei Braloștița organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior.

Anunț
Bibliografie
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final


04.05.2021

Primăria Comunei Braloștița organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice vacante de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul compartimentului Achiziții publice, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă.

Anunț
Tematică și bibliografie
Fișa postului
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă


21.12.2020

Primăria Comunei Braloștița organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul compartimentului Contabilitate, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă.

Anunț
Bibliografie
Fișa postului
Rezultat selecție dosare
Rezultat final


18.11.2020

Primăria comunei Braloștița anunță organizarea în data de 15.12.2019, ora 10:00, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de natură contractuală (conducător buldoexcavator) din cadrul Primăriei Braloștița.

Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă


29.11.2019

Dezbatere publică - Serviciul de salubrizare în județul Dolj

Documente


12.11.2019

Primarul Comunei Braloștița propune spre dezbatere publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010.

Anunț
Proiect de hotărâre
Anexă


29.10.2019

Primarul Comunei Braloștița propune spre dezbatere publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010.

Anunț
Proiect de hotărâre
Anexă


28.10.2019

Convocarea Consiliului Local al Comunei Braloștița, în ședință extraordinară, vineri 01.11.2019.

Anunț


02.09.2019

Primăria comunei Braloștița anunță organizarea în data de 25.09.2019, ora 10:00, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de natură contractuală (contabil, studii superioare) din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă.

Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final


30.08.2019

Primăria comunei Braloștița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului: referent, clasa III, gradul profesional debutant - compartiment contabilitate.

Anunț
Fișa postului
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final


07.08.2019

Primarul Comunei Braloștița propune spre dezbatere publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare.

Anunț


15.07.2019

Primarul Comunei Braloștița propune spre dezbatere publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare.

Anunț
Adresă ADI ECODOLJ
Proiect de hotărâre


09.07.2019

Informații pesta porcină africană


02.07.2019

Începând cu data de 04.07.2019 colectarea deșeurilor reziduale (gunoi menajer) se va face săptămânal, în fiecare zi de joi.

Menționăm faptul că este interzisă aruncarea în pubele a deșeurilor voluminoase și a celor rezultate din construcții și demolări, acestea fiind colectate contra cost, în urma solicitării telefonice a persoanei interesate, la numărul de telefon: 0251/979.

Anunț


25.04.2019

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora

Anunț


05.11.2018

Dezbatere publică - Taxe și impozite locale 2019

Anunț
Proiect de hotărâre
Anexă taxe și impozite locale 2019
Anunț dezbatere publică - 19.11.2018


14.08.2018

Primăria comunei Braloștița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante, din cadrul compartimentului de specialitate al primarului.

Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat proba interviu
Rezultat final


27.06.2018

Dezbatere publică - Regulament instituire taxă specială de salubrizare în comuna Bralostita

Anunț
Raport
Regulament


15.06.2018

Primăria comunei Braloștița organizează în data de 09.07.2018, ora 10:00, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de natură contractuală, din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă (șef serviciu - studii superioare)

Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat final


11.05.2018

Organizarea examenului de promovare a funcționarilor publici, din cadrul Primăriei comunei Braloștița, în gradul profesional imediat superior celui deținut.

Anunț

Primăria comunei Braloștița anunță organizarea în data de 06.06.2018, ora 10:00, a concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Braloștița (Bibliotecar 1A, studii medii, compartiment cultură).

Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat final


18.04.2018

Primăria comunei Braloștița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, din cadrul compartimentului de specialitate al primarului.

Anunț
Erată 03.05.2018
Fișa postului
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat final