06.11.2019 - Vânzare masă lemnoasă

Anunț
Caiet de sarcini
Act de punere în valoare


21.08.2019 - Vânzarea prin licitație publică în plic închis a masei lemnoase specia Plop Euramerican, valorificată pe picior, aferentă zonei de siguranță a drumului comunal DC160

Anunț
Caiet de sarcini


26.07.2019 - Vânzarea prin licitație publică în plic închis a masei lemnoase specia Plop Euramerican, valorificată pe picior, aferentă zonei de siguranță a drumului comunal DC160

Anunț
Caiet de sarcini


18.06.2019 - Vânzarea prin licitație publică în plic închis a masei lemnoase specia Plop Euramerican, valorificată pe picior, aferentă zonei de siguranță a drumului comunal DC160

Anunț
Caiet de sarcini


06.07.2018 - Modernizare Strada Codrului în satul Racovița, comuna Braloștița, județul Dolj

Anunț
Documentație