15/31.05.2019 Valorificarea prin licitație publică în plic închis, a cantității de masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a comunei Braloștița - plantația de plopi situată pe părțile laterale ale DC160
56/21.12.2018 Aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, Anexa 1
55/17.12.2018 Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2018
54/10.12.2018 Se aprobă întreținerea și/sau repararea infrastructurii pe toată perioada de monitorizare a investiției finanțată prin PNDR-AFIR „Modernizare Strada Codrului în satul Racovița, comuna Braloștița, județul Dolj”
53/10.12.2018 Se aprobă realizarea accesului public la investiția finanțată prin PNDR-AFIR fără perceperea de taxe pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiției „Modernizare Strada Codrului în satul Racovița, comuna Braloștița, județul Dolj”
52/10.12.2018 Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Braloștița
51/10.12.2018 Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2018
50/26.11.2018 Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2018
49/17.11.2018 Emiterea acordului de principiu al Consiliului Local Braloștița în vederea traversării cu conducta de aducțiune a apei din zona Răcari, a drumului de exploatație din comuna Braloștița, sat Sfircea, în vederea alimentării cu apă a comunei Scaești
48/17.11.2018 Transformarea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Braloștița 
47/17.11.2018 Modificarea și completarea Anexei nr.1 și 2 a HCL nr.13/2018 privind înființarea și organizarea „Serviciului Public de Alimentare cu Apă - Comuna Braloștița”, Anexa 1Anexa 2
46/17.11.2018 Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2018
45/31.10.2018 Se aprobă execuția bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului III, anul 2018, Anexa 1
44/20.10.2018 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018, Anexa 1
43/20.10.2018 Aprobarea virării de credite bugetare între programele aceluiași capitol bugetar
42/20.10.2018 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Viilor, sat Sfircea, comuna Braloștița, județul Dolj”
41/30.09.2018 Alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local al comunei Braloștița pe anul 2018 pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfircea din comuna Braloștița
40/23.09.2018 Se desemnează reprezentanții Consiliului Local Braloștița pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Braloștița
39/23.09.2018 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018, Anexa 1
38/23.09.2018 Rectificarea Bugetului local pe trimestrul III, anul 2018
37/31.08.2018 Se alocă suma de 10.000 lei de la bugetul local al comunei Braloștița pe anul 2018, pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Valea Fântânilor, pentru achiziționarea de obiecte bisericești
36/31.08.2018 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare DC 160, comuna Braloștița, județul Dolj
35/31.08.2018 Se aprobă virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, în trimestrul III al anului 2018
34/12.08.2018 Se aprobă proiectul „Construcții grădinițe regiunea Sud-Vest” - cod Mysmis 125156 și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
33/27.07.2018 Se modifică și se completează HCL nr.28/2017 privind stabilirea indemnizației de ședință la care au dreptul consilierii locali
32/27.07.2018 Începând cu data de 01.08.2018 se numește domnul Lățea Cristian Răzvan în funcția contractuală de Șef serviciu în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă al comunei Braloștița
31/27.07.2018 Rectificarea Bugetului local al comunei Braloștița pentru anul 2018
30/11.07.2018 Se aprobă execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului II, anul 2018
29/11.07.2018 Se aprobă tăierea plantației de plopi situată pe părțile laterale ale drumului comunal DC160 și valorificarea masei lemnoase rezultate
28/29.06.2018 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018
27/29.06.2018 Se modifică și se completează Anexa nr.2 la HCL nr.7/16.02.2018 privind aprobarea Bugetului local al comunei Braloștița pe anul 2018
26/29.06.2018 Se aprobă prețul de 3 lei/mc pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Braloștița, atât pentru populație cât și pentru restul utilizatorilor, începând cu data de 01.07.2018
25/29.06.2018 Se aprobă contractele cadru accesorii Contractului „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente
24/29.06.2018 Se aprobă Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în comuna Braloștița
23/29.06.2018 Validarea mandatului de consilier local al doamnei Moraru Constantina
22/29.06.2018 Încetarea de drept și vacantarea mandatului de consilier local al domnului Amza Ion
21/25.05.2018 Se aprobă schimbarea titularului contractului de furnizare a energiei electrice de pe numele Consiliului Local Braloștița pe numele Școlii Gimnaziale Braloștița
20/25.05.2018 Se aprobă achiziționarea de de servicii juridice de consultanță
19/25.05.2018 Transformarea funcțiilor publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal și referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului agricol
18/27.04.2018 Se aprobă execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului I, anul 2018
17/27.04.2018 Se aprobă Planul de pază al comunei Braloștița pentru anul 2018
16/30.03.2018  Se aprobă constituirea ca parte civilă a UAT Comuna Braloștița, cu suma de 7427,741 lei, în dosarul nr.787/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași
15/30.03.2018 Se aprobă constituirea ca parte civilă a UAT Comuna Braloștița, cu suma de 1709,84 lei, în dosarul nr.762/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași
14/30.03.2018 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Braloștița pentru anul 2018
13/30.03.2018 Se aprobă înființarea și aprobarea Serviciului Public de alimentare cu apă - comuna Braloștița
12/30.03.2018 Se alege în funcția de viceprimar al comunei Braloștița, domnul consilier Gașpăr Marin
11/30.03.2018 Schimbarea din funcție a viceprimarului comunei Braloștița
10/09.03.2018 Încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația World Vision România și cu Școala Gimnazială Braloștița pentru implementarea proiectului „Pâine și mâine” prin inițierea unui program de tip „Școală după școală”
9/09.03.2018 Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea
8/16.02.2018 Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 al comunei Braloștița
7/16.02.2018 Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Braloștița pe anul 2018
6/06.02.2018 Transformarea funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul compartimentului contabilitate, în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent
5/06.02.2018 Se aprobă încheierea unui contract de prestări de servicii pentru conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale
4/30.01.2018 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2018
3/30.01.2018 Stabilirea salariilor aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Braloștița începând cu data de 01.01.2018
2/08.01.2018 Aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
1/05.01.2018  Acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2017 a secțiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local